lovers
06 مهر 1401 - 21:22

پایان بخشی از مرمت حمام تکیه بیگربیگی

رئیس گروه موزه‌ها و اموال منقول میراث فرهنگی استان کرمانشاه از پایان بخشی از مرمت حمام تکیه بیگربیگی کرمانشاه خبر داد. علیرضا برشاهی رئیس گروه موزه‌ها و اموال منقول میراث فرهنگی استان کرمانشاه با اشاره پایان مرمت حمام تکیه بیگلربیگی، گفت : این بنای عهد قاجاری در گذشته دارای بخش‌های زیادی بوده که به مرور از آن جدا شده و امروزه تنها تکیه و حمام آن در تملک میراث فرهنگی استان است. عهد قاجاریوی ادامه داد: حمام این تکیه هم تا چند سال پیش در مالکیت بخش خصوصی بود، اما میراث فرهنگی استان آن را تملک کرد که نیاز به مرمت داشت. رئیس گروه موزه‌ها و اموال منقول میراث فرهنگی استان با بیان اینکه مرمت حمام تکیه بیگلربیگی از چندماه پیش آغاز شد، افزود: حذف الحاقاتی که به حمام اضافه شده بود از جمله اقداماتی انجام شده در این برنامه مرمتی بود. میراث فرهنگیوی بام سازی را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و افزود: باتوجه به قدمت این حمام، چند سالی طول می‌کشد که اقدامات مرمتی آن بطور کامل انجام گیرد، بنابراین هرساله مقداری اعتبار به آن اختصاص خواهیم داد. برشاهی با بیان اینکه مرمت تکیه بیگلربیگی و حمام آن ادامه خواهد داشت، گفت: طی سال‌های گذشته مرمت درب و پنجره ها، آئینه کاری، بخشی از سازه و نما‌های آن، تزئینات و تاسیسات انجام شده، اما با توجه به اینکه بنا‌های قدیمی همواره نیاز به مرمت دارند، بنابراین برنامه‌های مرمتی در این بنا ادامه خواهد داشت. تکیه بیگلربیگی بنای زیبای عهد قاجاری در شهر کرمانشاه است که سال ۱۳۱۵ توسط عبدالله خان ملقب به بیگلربیگی در محله تاریخی فیض آباد ساخته شد و شامل بخش حسینیه با آیینه کاری‌های باشکوه و کم‌نظیر و سقف گنبدی شکل، موزه پارینه سنگی و موزه خط و کتابت است. باشگاه خبرنگاران جوانکرمانشاهکرمانشاه
شناسه خبر: 761737