lovers
06 مهر 1401 - 13:35

تغییر کاربری‌ها اراضی کشاورزی و محیط زیست را به سمت نابودی می‌برد

کرج- استاندار البرز گفت: حراست از هویت سبز استان را وظیفه خود می‌دانیم، چراکه با تغییر کاربری‌ها و گسترش ویلاسازی‌ها، باغ‌ها، اراضی کشاورزی و محیط زیست به سمت نابودی می‌روند. به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی ۲۲ پرونده در کمیسیون ماده پنج و ۱۴ پرونده در کارگروه زیربنایی که در سالن جلسات شهدای دولت استانداری برگزار شد، افزود: توسعه کشت گلخانه‌ای و حفظ اراضی کشاورزی و باغی استان از اهم امور این جلسات است. وی ادامه داد: اراضی با کاربری بهداشتی و درمانی و آموزشی به هیچ عنوان مشمول تغییر کاربری نمی‌شوند به دلیل اینکه استان در این راستا با ضعف جدی مواجه است. عبداللهی گفت: احیای بافت‌های ناکارآمد شهری و فرسوده در استان با نگاه ویژه ای دنبال می‌شود و انبوه سازان و بخش خصوصی برای تحقق این امر با امتیازات به خصوصی حمایت می‌شوند. ایوی افزود: حراست از هویت سبز استان را وظیفه خود می‌دانیم چراکه با تغییر کاربری‌ها و گسترش ویلاسازی ها، باغ‌ها، اراضی کشاورزی و محیط زیست به سمت نابودی می‌روند. هااستاندار البرز گفت: پرونده‌ها در این جلسات با حساسیت ویژه ای بررسی می‌شوند و با رأی گیری از اعضا، تعیین تکلیف می‌شوند. ایگیری
منبع: مهر
شناسه خبر: 760779